Moire en schijnkleuren

Wat zijn moiré en valse kleuren?
met dank aan Nikon.nl

Wat is moiré?
Moiré in beelden produceert een vreemd uitziend golvend patroon dat niet aanwezig is in het onderwerp. De reden waarom moiré optreedt in beelden die zijn vastgelegd met digitale apparaten, heeft te maken met de interferentie tussen het patroon in het onderwerp en het regelmatige patroon van de pixels op de beeldsensor die een derde patroon creëert, moiré. Hierdoor treedt moiré vaker op in beelden met een hoog contrast, fijne details en patronen en die een hogere resolutie hebben dan de sensor. Onderwerpen die gewoonlijk deze kenmerken vertonen, zijn textiel, fijn haar of onderwerpen met herhalende details zoals sterke verticale lijnen in architectuur. Moirépatronen treden zelden op in de natuur en kunnen worden geproduceerd door digitale camera’s of in gescande beelden.

 

 

moire

Als deze twee patronen elkaar overlappen, ontstaat er vaak een derde patroon. Dit derde patroon wordt moiré genoemd. Let in de bovenstaande illustratie op de ronde patronen rechts die ontstaan wanneer de twee rasters worden gecombineerd. Dit is moiré.

Wat zijn valse kleuren?De term ‘valse kleur’ wordt gebruikt voor een kleur die wordt gereproduceerd in een digitaal beeld en die verschilt van de originele kleur van het onderwerp. Valse kleuren doen zich voor wanneer het licht van een voorwerp niet kan worden vastgelegd door de RGB-kleurensensor waardoor de vastgelegde kleur verandert. Moiré en valse kleuren treden gewoonlijk samen op in digitale beelden.

 schijnkleur

In de bovenstaande afbeelding is het U-vormige patroon op de muur het resultaat van moiré. De rode kleur in de moiré is het resultaat van valse kleur.

In veel digitale camera’s wordt een optisch laagdoorlaatfilter gebruikt om moiré en valse kleuren te verminderen. Klik hier voor meer informatie. Er zijn andere methoden om moiré en valse kleuren in beelden te verminderen. Klik hier voor meer informatie.