Iso Ruis

Sensor groottes

Een kleine sensor veroorzaakt meer ruis in donkere partijen dat een full-frameversie.

sizes

Licht: ISO-waarde
ISO en ASA. De term ISO waarde is afkomstig uit de tijd van de analoge fotografie. Om een beeld te vormen op een stukje film of een sensor van een digitale camera is een bepaalde hoeveelheid licht nodig. Om aan te geven hoe de lichtgevoeligheid van de film of sensor is, zijn er standaarden nodig. Vroeger waren dat DIN en ASA, tegenwoordig wordt de standaard ISO gebruikt. De ISO waarde is overigens gelijk aan de ASA waarde. Films zijn er vanaf 25 ISO (lichtongevoelig met een hele fijne korrelstructuur) tot meer dat 800 ISO. Iedere verdubbeling van de ISO waarde betekent een verdubbeling van de gevoeligheid. Let op met auto-iso-waarde, want dan kan de camera zelf bepalen of die bijvoorbeeld op 1600 iso belicht, je kunt een maximum-auto-iso waarde instellen, die vind je ook bij de iso-instellingen

Duidelijke ISO ruis!

ruis